Urodziny p. Bolesława Grzyba

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta odbyła się bardzo miła uroczystość. Z okazji jubileuszu 85. urodzin pierwszy po 1989 roku burmistrz Kamiennej Góry Bolesław Grzyb otrzymał życzenia i upominki od radnych i władz miasta. Specjalny koncert zagrały Jubilatowi dzieci ze Społecznego Ogniska Muzycznego pod kierownictwem artystycznym Kazimiery Ciosmak. Dyrektor Społecznego Ognisk Muzycznego jest bardzo wdzięczna panu Bolesławowi ponieważ dzięki jego zaangażowaniu w kulturę, budynek przy ul.Wojska Polskiego został przekazany do dyspozycji SOM. Bolesław Grzyb Swoje dorosłe życie związał z Kamienną Górą i jej okolicami. Pracę zawodową i działalność społeczną wykonywał zawsze z poświęceniem i zaangażowaniem. Swoją pracą przysłużył się bardzo do rozwoju miasta i regionu, szczególnie w upowszechnianiu kultury, sportu i turystyki oraz ochrony środowiska. Otrzymał wiele odznaczeń państwowych, dyplomów i podziękowań za długoletnią pracę społeczną i zawodową.