Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Boguszowie-Gorcach, 12 maja 2017 r. miał miejsce koncert w wykonaniu uczniów ze Społecznego Ogniska Muzycznego z Kamiennej Góry z okazji „Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych” Głównymi celami imprezy było: integracja uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie-Gorcach z osobami niepełnosprawnymi, tworzenie naturalnej sytuacji wychowawczej, uczącej tolerancji i równouprawnienia, wyrażenie sprzeciwu wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych i wykluczenia ich z życia codziennego, a także budowanie modelu wspólnego kształcenia dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.