O nas

Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne (JTM) poprzez Społeczne Ogniska Muzyczne daje możliwość edukacji muzycznej dzieciom, młodzieży i wszystkim zainteresowanym niezależnie od wieku. W Społecznych Ogniskach Muzycznych naukę pobiera rokrocznie ponad 200 uczniów pod okiem wykształconych pedagogów.
W roku 2005 Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne otrzymało dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za szczególne zasługi w upowszechnieniu kultury.
Honorowymi członkami Jeleniogórskiego Towarzystwa Muzycznego im. L. Różyckiego zostali: Emilia Nagórna, Janusz Rajkowski, Ryszard Jędruch, Zuzanna Turwanicka, Henryka Potoczek.

JTM jest organizacją pozarządową stanowiącą ogromny potencjał społeczny.
Współpracujemy ze wszystkimi organizacjami i instytucjami mogącymi rozszerzyć pole działalności Stowarzyszenia m.in.: Zdrojowym Teatrem Animacji, Jeleniogórskim Centrum Kultury, Osiedlowym Domem Kultury, Zespołem Aktywności Społecznej z Jeleniej Góry-Sobieszów, Stowarzyszeniem „Miłośnicy Cieplic”. Uczestniczymy również w szkoleniach i warsztatach prowadzonych dla Organizacji Pozarządowych organizowanych przez RCWIP oraz Fundację Jagniątków.

Celem statutowym JTM jest przede wszystkim rozwój i upowszechnianie kultury muzycznej, nauczanie gry na instrumentach muzycznych (takich jak: fortepian, akordeon, gitara, skrzypce keyboard, saksofon, klarnet, perkusja, flet), organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży w Społecznych Ogniskach Muzycznych z zakresu gry instrumentach.
Kształcimy przede wszystkim świadomego odbiorcę muzyki oraz przyszłego wykonawcę i uczestnika ruchu amatorskiego. Naszą tradycją jest organizowanie konfrontacji muzycznych pod nazwą „Przegląd Pracy Uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych”, w których aktywnie biorą udział nasi uczniowie.

Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne jak każda organizacja pozarządowa swoją aktywność i efektywność zawdzięcza pedagogom, przyjaciołom, sponsorom, entuzjastom i artystom ale przede wszystkim uczniom, którzy w naturalny sposób stają się propagatorami kultury.

Do ważniejszych imprez organizowanych przez Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne im. Ludomira Różyckiego są doroczne Przeglądy Pracy Uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych. Tradycja organizowania Przeglądów Muzycznych sięga roku 1978.

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Władze JTM

 • Prezes: Roman Buczniewski,
 • v-ce Prezes: Ryszard Jędruch
 • Skarbnik: Ewa Pieńkowska,
 • Sekretarz: Andrzej Kolasiński,
 • Członek Zarządu i Dyrektor: Urszula Gierdal

Społeczne Ogniska Muzyczne JTM

Nadzorujemy działalność Społecznych Ognisk Muzycznych:

 • Jelenia Góra – Cieplice, ul. Cieplicka 74
 • Karpacz – Zespół Szkół, ul. Łączna 2
 • Kamienna Góra ul. Wojska Polskiego 7

Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne im. Ludomira Różyckiego powstało 21 grudnia 1975r. na I Walnym Zebraniu Członków założycieli z inicjatywy i woli animatorów życia muzycznego, dla których edukacja stanowiła wspaniałą ideę dającą szansę na wszechstronne wychowanie, między innymi poprzez muzykę.
Towarzystwo Muzyczne przejęło opiekę merytoryczną i organizacyjną nad Ogniskami Muzycznymi na terenie ówczesnego województwa jeleniogórskiego, kontynuując znakomity dorobek Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego, które prowadziło 6 Społecznych Ognisk Muzycznych w:

 • Bolesławcu – dyrektor Beata Cichańska,
 • Cieplicach – dyrektor Apoloniusz Barabasz,
 • Lubaniu – dyrektor Bronisław Dumanowski (później Beata Wiktorowska),
 • Kowarach – dyrektor Aleksander Szymczak,
 • Jeleniej Górze – dyrektor Tadeusz Kochański (następnie Tadeusz Matysiak i Janusz Rajkowski),
 • Zgorzelcu – dyrektor Wanda Łogusz (następnie Halina Konopczyńska).

Założycielami Jeleniogórskiego Towarzystwa Muzycznego im.Ludomira Różyckiego zostali znani i szanowani animatorzy jeleniogórskiej kultury:

 • Stefan Strahl – dyrektor Naczelny i Artystyczny Orkiestry Symfonicznej i zarazem dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. S. Moniuszki
 • Stanisław Pater – dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze
 • Urszula Borkowska – wizytator szkolnictwa artystycznego Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze Wydział Kultury i Sztuki i nauczyciel Społecznego Ogniska Muzycznego /SOM/
 • Janusz Nagórny – inspektor ds. kultury Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki.

Pracowite i efektywne lata działalności oraz skuteczne starania Zarządu Towarzystwa Muzycznego spowodowały, iż na potrzeby edukacji muzycznej przekazano budynek po Banku Spółdzielczym przy ul. Staromiejskiej 3, w którym siedziba Towarzystwa Muzycznego mieści się do chwili obecnej.

W 1977r. otwarto Społeczne Ognisko Muzyczne w Lwówku Śląskim – dyrektor Anna Chęcińska (następnie Janusz Sobczak i Andrzej Graczyk).
W 1980r. w Kamiennej Górze – dyrektor Kazimiera Ciosmak
W 1986r. w Karpaczu – dyrektor Antoni Cyganek
W Bogatyni – dyrektor Grzegorz Stokłosiński (następnie Krzysztof Spiesz)
W 1989r. Społeczne Ognisko Muzyczne w Osiedlowym Domu Kultury, dyrektorem została Maria Lach, później Jarosław Gromadzki, a obecnie funkcję tą pełni Sylwia Motyl-Cinkowska.
Ponadto istniało 14 filii m. in. w: Bolkowie, Zawidowie, Szklarskiej Porębie, Gryfowie Śląskim.

W latach 1986-1990 Towarzystwo Muzyczne było również ważnym propagatorem audycji muzycznych dla przedszkoli i szkół oraz organizatorem, kursów pedagogicznych, seminariów metodycznych dla wszystkich nauczycieli Ognisk Muzycznych.

JTM od początku powstania tj. od 1975r. do 1989r. było dotowane z budżetu Państwa. Podlegało bezpośrednio pod Urząd Wojewódzki Wydziału Kultury i Sztuki w Jeleniej Górze.

Z dniem 1 stycznia 1990r. decyzją Wiceprezesa Rady Ministrów Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki zaprzestano dotowania działalności Stowarzyszeń. Obecnie JTM nie prowadzi działalności gospodarczej, utrzymuje się wyłącznie z opłat czesnego.

Nasi uczniowie brali udział m.in. w:

 • Ogólnopolskim Przeglądzie Pracy Społecznych Ognisk Muzycznych w Kaliszu (1989)
 • Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym w Międzyrzeczu Wlkp.
 • Konkursie Gitarowym w Strzelcach Krajeńskich (1989)
 • Ogólnopolskim Konkursie Młodych Pianistów w Koszalinie
 • Wojewódzkich Prezentacjach Szkolnictwa Muzycznego w: Zgorzelcu, Bolesławcu, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze (1987),
 • Konkursie „Przebój z jajem” w MDK-u w Świdnicy (1985-1989)
 • Ogólnopolskim Konkursie Keyboardowym w Częstochowie (2005)
 • Konkursie Keyboardowym „Mistrz Klawiatury” w Świdnicy (od 2006r. uczniowie SOM w Karpaczu)
 • III Ogólnopolskim Konkursie Keyboardowym w Bytomiu

Pod kierownictwem artystycznym p. Kazimiery Ciosmak w Społecznym Ognisku Muzycznym powstał dziecięcy zespół skrzypcowy „Perpetuum”.
Zespół ten uczestniczył w wielu koncertach, między innymi:

 • z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w latach 2000-2014,
 • w koncercie z udziałem Konstantego Andrzeja Kulki i Waldemara Malickiego w 2002r.
 • koncertował oraz uczestniczył w I Przeglądzie Zespołów Katolickich w Bazylice Wniebowstąpienia NMP w Krzeszowie w 2009r.,
 • wystąpił dwukrotnie w sali Maksymiliana we Wrocławiu, w 2009 i 2013r.
 • w Dolnośląskiej Lidze Talentów w 2012r. i zakwalifikował się do finału w Oleśnicy.
 • „Perpetuum” wystąpił również w Czechach, Danii, Holandii, Francji, Niemczech. O wartości tych wykonań zaświadczają znakomite recenzje oraz kolejne zaproszenia z w/w miejsc.

W ramach „Września Jeleniogórskiego” od 1976 do 1989r. JTM było organizatorem Festiwali Muzyki Kameralnej i Organowej, w których brali udział światowej sławy wykonawcy muzyki kameralnej, symfonicznej i najwybitniejsi soliści:

 • Polska Orkiestra Kameralna Jerzego Maksymiuka,
 • Kameralna Orkiestra Polskiego Radia I telewizji w Poznaniu pod dyrekcją Agnieszki Duczmal,
 • Chór Państwowej Filharmonii „Cantores Minores Wratislavienses” pod dyrekcją Edmunda Kajdasza,
 • Warszawski Kwintet Akordeonowy,
 • Kwartet Smyczkowy „Varsovia”,
 • Zespoł Muzyki Dawnej „Segreis Lisboos”,
 • Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego,
 • Kwartet Wilanowski,
 • Śląski Kwintet Akordeonowy,
 • Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Karola Teutscha,
 • Kwartet Kameralny z Bułgarii,
 • Mirring- Quartett z Drezna,
 • Bernard Ładysz, – bas,
 • Andrzej Hiolski -baryton,
 • Skrzypkowie: Konstanty Andrzej Kulka, Wanda Wiłkomirska, Kaja Danczowska,
 • Pianiści: Marek Drewnowski, Maria Franz- Prade, Halina Czerny -Stefańska, Piotr Paleczny.

W recitalach organowych wystąpili: Wilhelm Płodzień, Jaroslaw Stępowski, Marietta Kruzel-Sawa, Karol Gołębiowski, Stanisław Moryto, Sieghart Zitzmann, Monique Wienzaepfel, Karl Hentschke.