Zawieszenie zajęć w Społecznych Ogniskach Muzycznych

W związku z zaleceniem Prezesa Rady Ministrów RP związanym z epidemią koronawirusa Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne informuje, że od  12.03.2020 do 26.04.2020 r. odwołuje się  zajęcia we wszystkich Społecznych Ogniskach Muzycznych tak,  jak we wszystkich placówkach oświatowych.