Aktualności

WYTYCZNE DLA RODZICÓW UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ JTM

Drogi Rodzicu!

1.      Przekaż instruktorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.

2.      Zaopatrz swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi
         do i z placówki.

3.      Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

4.      Nie posyłaj dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

5.      Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
          Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

6.      Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania
         czy kasłania.