Warunki wznowienia działalności bezpośredniej Społecznych Ognisk Muzycznych.

Zarząd JTM na posiedzeniu online w dniu 08-06-2020 r. podjął uchwałę o następującej treści

W związku z kolejnym etapem odmrażania gospodarki po okresie obostrzeń spowodowanych wirusem SARS-CoV-2, od dnia 25 maja 2020 roku Społeczne Ogniska Muzyczne mogą wznowić działalność bezpośrednią.

Instruktorzy oraz uczestnicy zajęć indywidualnych w ogniskach mogą uczestniczyć w zajęciach bezpośrednich pod warunkiem, że:

  • nie występują u nich objawy wskazujące na chorobę zakaźną,

  • nie są w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,

  • nie zamieszkują/przebywają z osobami, które są poddane obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,

  • w ciągu ostatniego tygodnia nie miały kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie, zachorowanie lub skierowanymi do izolacji,

  • dyrektor ogniska ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym środki dezynfekujące,

  • na terenie ogniska muzycznego należy przebywać obowiązkowo w maseczce lub innym materiale zakrywającym nos i usta, o ile pozwala na to charakter zajęć

  • instruktor zachowa co najmniej 1,5 metra odległości od uczestnika zajęć,

  • nie będą używać telefonów komórkowych w trakcie prowadzenia zajęć,

  • po każdych zajęciach instruktor przeprowadzi dezynfekcję miejsca zajęć,

  • rodzic/opiekun podpisze oświadczenie o stanie zdrowia dziecka oraz zgodę na udział dziecka w zajęciach indywidualnych z instruktorem.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia decyzji