Dzień Nauczyciela

W jednym z ważniejszych dni w całym roku szkolnym,

Dniu Nauczyciela,

chcemy złożyć najserdeczniejsze
życzenia wszystkim nauczycielom,
dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości,
wielu sukcesów zawodowych
oraz zadowolenia z uczniów!

Jesteśmy wdzięczni za Wasz trud ,
wyśpiewany z serc jak z nut,
za Wasz wysiłek,który wkładacie
w wychowanie i edukacje muzyczną
dzieci i młodzieży,Wasz wysiłek uczyni
z nich ludzi mądrych i szlachetnych.

Dziękujemy za codzienne,
niezwykle trudne i mozolne budowanie ich wnętrza

Dziękujemy za wszystkie starania.

Prezes Jeleniogórskiego Towarzystwa Muzycznego