25 Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej

Dnia 12 maja 2018 roku na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie rozpoczęto 25 Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej pod hasłem: „Bóg – Honor – Ojczyzna”.
Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie odbywa się od 9 lat. Jego celem jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz budowanie tożsamości narodowej i religijnej.Podczas Festiwalu każdy z zespołów zaprezentuje dwa utwory: religijny i patriotyczny.

W roku 100-lecia odzyskania niepodległości Patronat Narodowy nad 25. Festiwalem Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Krzeszowie, objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Na scenie zaprezentowało się blisko trzystu uczestników. Wszyscy uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom. Jury, w którym zasiadała m.in. wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska, po wysłuchaniu wszystkich 38 zespołów postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.
W kategorii zespoły dziecięce:
I miejsce – Schola „Małe Ave” z Bielawy
II miejsce – Zespół skrzypcowy „Perpetuum” z Kamiennej Góry
III miejsce – Schola parafialna ze Starych Bogaczowic
Wyróżnienie – „Trzeciaki” z Krzeszowa